Posted in Oneshot, YunJae

Hai trái tim, một thế giới


Hai trái tim, một thế giới

Oneshot | Tác giả: interspersed | YunJae

Người dịch: Samsara

4.1

|1|

Chẳng khó gì mà không đổ lỗi cho Kim Jaejoong vì nỗi bất hạnh cùng sự đau đớn hiện tại mà Yunho phải chịu đựng, và còn tất cả những thứ khốn kiếp xung quanh anh lúc này, bởi thẳng thắn mà nói, đều do lỗi của cậu ta mà ra cả. Continue reading “Hai trái tim, một thế giới”

Advertisements